Płatności za przedszkole- ważna informacja!

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie!

Od 18.01.2021r zgodnie z Regulaminem korzystania ze stołówki przedszkolnej, opłaty za przedszkole można dokonywać drogą elektroniczną na konto:

 

Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem

38 8909 0006 0050 0500 0127 0006

Tytułem wpłata za posiłki, kwota, imię i nazwisko dziecka, grupa

Wpłata za dodatkowe godziny przedszkolne: kwota, imię i nazwisko dziecka, grupa.

W wyjątkowych sytuacjach opłatę można wnosić u intendenta.

Opłaty wnosi się za cały miesiąc z dołu, do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłata jest wnoszona. Za miesiąc czerwiec opłatę należy uiścić w terminie do 5-go lipca.

Informacja o kwocie wpłat będzie przekazywana w formie pisemnej do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który opłata jest wnoszona.

Od wpłat dokonanych po terminie wskazanym w pkt.2 naliczane będą odsetki.

 

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionego opisu celem usprawnienia księgowania wpłat.

Dziękujemy za wyrozumiałość