Rada Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Marta Koziołek

Kinga Pakuła

Agnieszka Birlet

Sylwia Mencfel

Klaudia Świerczyńska

Katarzyna Majda

Marta Kubacka

Magdalena Rosak

Sylwia Kałwak

Katarzyna Porębska