Kontakt z nauczycielami

 

Grupa Słoneczka (5-6 latki), kontakt z wychowawcą mgr Elżbietą Marchewką oraz nauczycielem mgr Małgorzatą Sieją

grupasloneczek5@gmail.com

Grupa Słodziaki (4-5 latki), kontakt z wychowawcą mgr Anną Suchodolską-Pawlaczyk 

grupaslodziakow@gmail.com

Grupa Misie (3-4 latki), kontakt z wychowawcą mgr Anną Grzelak

misiegrupa3@gmail.com 

Kontakt z logopedą i oligofrenopedagogiem Mariolą Ramus

pplogopeda@gmail.com

Rewalidacja, kontakt z  nauczycielem Małgorzatą Sieją

rewalidacjapp@gmail.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy edukacji zdalnej

W związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, kadra pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Rudnikach udostępnia elektroniczną konsultację z nauczycielami. Poniżej podano adresy skrzynek pocztowych do wychowawców i nauczycieli poszczególnych grup oraz specjalistów. Na podane adresy prosimy kierować swoje pytania, wątpliwości, ale również chętni rodzice mogą podzielić się wynikami pracy z dziećmi przesyłając je w formie plików, skanów, zdjęć podejmowanych aktywności, które posłużą do stworzenia wirtualnej wystawy prac dzieci. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.00 nauczyciele będą z Państwem w  kontakcie za pośrednictwem wspomnianych skrzynek elektronicznych. Na pytania zadawane po godzinie 13.00 odpowiedzi będą udzielane w dniu następnym. Osoby zainteresowane indywidualnymi ćwiczeniami logopedycznymi proszone są o kontakt z przedszkolnym logopedą. 

 

 Codziennie w godzinach 8-13 wychowawcy Publicznego Przedszkola w Rudnikach pełnią również dyżur telefoniczny dla swoich grup, a specjaliści dla osób objętych terapią.

 

Dodatkowo udostępniliśmy także możliwość indywidualnych konsultacji podczas wideorozmów na platformie Teams w każdej grupie po zajęciach online z dziećmi, zgodnie z tygodniowym planem pracy grup.