Ramowy rozkład dnia

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. ( grupy I, II i III łączone ).

8.00-8.20 Zajęcia indywidualne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.  Ćwiczenia poranne.
8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00 Śniadanie.
9.00- 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00-11.00 Praca z dzieckiem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy dowolne dzieci w kącikach tematycznych. Zabawy intergacyjne, zespołowe, muzyczno-ruchowe, logopedyczne  itp.
11.00-12.00 Pobyt na świeżym powietrzu - spacery, zabawy dowolne na placu zabaw, ćwiczenia gimnastyczne.
12.00-12.20 Ćwiczenia i zadania utrwalające.
12.20-12.30 Przygotowanie do obiadu.
12.30-13.00 Obiad.
13.00-13.15 Ćwiczenia i zabawy  relaksacyjne
13.15-14.00 Zajęcia dodatkowe zindywidualizowane do grupy wiekowej

14.00-14.50 Zabawy dowolne dzieci w sali lub na placu zabaw ( grupy  łączone ). Zajęcia indywidualne. Ćwiczenia wyrównawcze

14.50-15.05 Przygotowania do podwieczorku

15.05-15.20 Podwieczorek (grupy łączone I, II i III)

15.20-15.45 Zabawy w kącikach tematycznych.
15.45-16.00 Rozchodzenie się dzieci. Kontakt z rodzicami.