Kadra

mgr Aneta Matląg-Konieczna - dyrektor placówki, 

mgr Elżbieta Marchewka - nauczyciel, wychowawca grupy starszej , nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Suchodolska - Pawlaczyk - nauczyciel, wychowawca grupy średniej ,nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Grzelak  - nauczyciel, wychowawca grupy młodszej, nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Sieja  -  nauczyciel, terapeuta dzieci z ASD, nauczyciel mianowany

mgr Grażyna Kasprzycka - nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany

mgr Mariola Ramus - logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy

mgr Liliana Strózik  - pomoc nauczyciela  , Intendent 

Daria Tronina - pomoc nauczyciela, Intendent (w/z L. Strózik)

Ewa Pawelec- kucharka, sprzątaczka

Zdzisława Zyna -  pomoc nauczyciela, sprzątaczka

Wiesław Pawelec  - palacz c.o.

 redagowanie strony internetowej- Liliana Strózik, Anna Suchodolska -  Pawlaczyk, Anna Grzelak