Informacja o działalności przedszkola

 Publiczne Przedszkole w Rudnikach

 

Przedszkole zlokalizowane jest w centralnej części miejscowości, obok Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy, przy Centrum Przesiadkowym w Rudnikach.  Świadczy swoje usługi dla dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałych w Rudnikach i ościennych wsiach: Młyny, Łazy, Faustianka, Porąbki, Jaworek, Żurawie oraz ich rodziców. Na przestrzeni ostatnich lat liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola przekracza liczbę miejsc. Sześciolatki są przyjmowane do przedszkola w pierwszej kolejności i korzystają z rocznego przygotowania do nauki w szkole.

 

Przedszkole mieści się w jednopoziomowym budynku  zaadaptowanym do tego celu po byłym Ośrodku Zdrowia. Dysponuje niewielkim ogrodem przedszkolnym wyposażonym w urządzenia do zabaw. Budynek jest własnością komunalną i jest  dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole i jego otoczenie jest bezpieczne dla wychowanków.

 

Struktura organizacyjna jest trzyoddziałowa o 9 - godzinnym dniu pracy. Organami przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

 

Stan techniczny i sanitarny budynku przedszkolnego odpowiada wymogom bezpieczeństwa i higieny oraz umożliwia przedszkolu jego funkcjonowanie i realizację celów statutowych. Przestrzeń jest właściwie zagospodarowana dla potrzeb dzieci.

 

Przedszkole jest estetyczne i  funkcjonalnie urządzone. Wyposażenie w sprzęty, zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiada standardom jakości. W budynku mieszczą się 3 sale zabaw i zajęć, kancelaria, kuchnia i zmywalnia, szatnie, sanitariaty. Brak jest Sali gimnastycznej i gabinetów specjalistycznych. Aranżacja sal (zabawki i pomoce znajdujące się w zasięgu wzroku i ręki dziecka, swobodny dostęp do książek, gier, materiałów plastycznych, wydzielone odpowiednie kąciki do różnorodnych zabaw) umożliwia dzieciom podejmowanie samorzutnych zabaw, rozwija ich aktywność i ułatwia realizację programów edukacyjnych.

 

Przedszkole dysponuje placem zabaw wyposażonym w urządzenia ogrodowe dostosowane do wieku dzieci. Niewielka jego powierzchnia ogranicza jednak prowadzenie gier i zabaw ruchowych.

 

Przedszkole wykorzystuje swoje możliwości w organizowaniu wsparcia dla rodzin  swoich wychowanków, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Uzyskuje dla tych rodzin zapomogi stałe lub okresowe z funduszy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwolnienia ze świadczeń ubezpieczeniowych.

 

Przedszkole przy współpracy rodziców organizuje różne imprezy i uroczystości, takie jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki,  Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Wiosenno - wielkanocne przedstawienie, Dzień Mamy i Taty, Festyn Rodzinny, Spotkanie Rodzinne, Pożegnanie starszaków.

 

Przedszkole uczestniczy także w imprezach lokalnych, na których prezentuje programy artystyczne w wykonaniu wychowanków. Poza tym dzieci z przedszkola biorą udział w imprezach cyklicznych organizowanych przez GOKSiR takich jak: „Kolędy łączą pokolenia", Europejski Tydzień Sportu, Festiwal Czytania, konkurs recytatorski, Minifestiwal Piosenki Dziecięcej zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym.

 

Bardzo ważnym wydarzeniem minionego roku szkolnego była nasza przeprowadzka ze starego budynku przy ul. Parkowej 6 do nowowyremontowanego i zaadaptowanego do tego celu  przy ul Wieluńskiej 4.

 

W dniach 10-12 maja 2019 r., z okazji 15-stej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w całym kraju odbywały się DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH. W związku z tym, że nasze „nowe przedszkole” powstało właśnie dzięki dotacjom unijnym (współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020) – my również świętowaliśmy ten dzień  pod hasłem „POLSKA RÓŻNORODNA”. 

W przedszkolu zorganizowano również akcję "Podaruj nowe życie książce", dzięki której utworzono w placówce minibiblioteczkę.

 

Przedszkole posiada 2 telewizory oraz tablicę mulimedialną. Dzięki takim nowoczesnym sprzętom możliwe jest  rozwijanie zainteresowań dzieci i ich samodzielności, dostarczanie relaksu i rozrywki oraz urozmaicenie zajęć dydaktycznych, które stają się bardziej atrakcyjne. Informatyka poprzez swoje programy edukacyjne stała się nieodłącznym elementem w nowoczesnej edukacji. Nowoczesne kształcenie zmienia się wraz z rozwojem technik komputerowych, dlatego też oddziaływanie społeczeństwa wymusza na nauczycielach stosowanie technologii w procesie dydaktycznym.